Aleksandra Zmudzińska, MMedSci, psychoterapeuta, neurologopeda   

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Magister nauk medycznych, neurologopeda, filolog, psychoterapeuta. Ukończyła Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu oraz The University of Sheffield w Anglii. Posiada certyfikaty zawodowe The Royal College of Speech and Language Therapist i Health Professions Council. Doświadczenie zawodowe zdobyła w brytyjskich szpitalach (Chesterfield i Doncaster) i poradniach (Firth Park, Manor Park, Centenary House, Phillippa Cottam Communication Clinic). Aktualnie w trakcie 4-letnich studiów w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia. Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanego superwizora Psychoterapii Integracyjnej.

 

Jako psychoterapeuta integracyjny prowadzi psychoterapię indywidualną niosąc pomoc osobom zagubionym, doświadczającym cierpienia, borykającym się z problemami, konfliktami czy kryzysem. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Jako neurologopeda pracuje z osobami dorosłymi z afazją po uszkodzeniu mózgu mającymi trudności z rozumieniem i nadawaniem mowy, pisaniem i czytaniem.

Aleksandra Zmudzińska psychoterapeuta neurologopeda Logos Warszawa

 

kontakt

 

Logos-Aleksandra Zmudzińska

 

telefon: +48 690 633 809

 

email: zalex@o2.pl

 

Linkedin 

 

Facebook 

 

Logopeda z dyplomem studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim oraz studiów II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Pracuje w różnych środowiskach: Instytucie Psychiatrii i Neurologii, przedszkolu, poradni i w domach pacjentów przez co w sposób ciągły nabywa szerokie doświadczenie w pracy z różnymi zaburzeniami mowy i języka. 

 

Doświadczenie:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (terapia indywidualna- dyzartria i afazja), Poradnia logopedyczna AD VERBUM, Poradnia BONA VERBA, Przedszkole Ali i Asa (terapia indywidualna i grupowa), Przedszkole Diuna Kids (terapia indywidualna), Przedszkole i żłobek LALIBAM (terapia indywidualna i zajęcia grupowe), Przedszkole Szumi Szum (terapia indywidualna), żłobek Anteczek (terapia indywidualna i zajęcia grupowe). Ponadto liczne praktyki zawodowe w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przedszkolach i szpitalach. 


Pracuje zarówno z rozwojowymi jak i nabytymi zaburzeniami mowy (afazja, apraksja, dyzartria, dyslalia, jąkanie, dysleksja, oligofazja) z dziećmi oraz z osobami dorosłymi. 

 

Aleksandra Podgródna, mgr logopeda

 

Kinga Nyga, logopeda

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Pracę terapeutyczną ukierunkowuje na pomoc dorosłym pacjentom z nabytymi zaburzeniami mowy. 

Odbyła praktyki zawodowe na Oddziale Terapii i Rahabilitacji Neurologicznej w Szpitalu 

Grochowskim, gdzie pracowała z pacjentami z afazją i dyzartrią po udarze mózgu. W 

kręgu jej zainteresowań znajduje się także rehabilitacja głosu pacjentów 

z  porażeniem fałdów głosowych oraz pacjentów po laryngektomii. Doświadczenie w 

tym zakresie zdobywała w trakcie licznych praktyk w Centralnym Szpitalu  Klinicznym UCK WUM.

Zapewnia wsparcie terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.