Aleksandra Zmudzińska, MMedSci, psychoterapeuta, neurologopeda   

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Magister nauk medycznych, neurologopeda, filolog, psychoterapeuta. Ukończyła Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu oraz The University of Sheffield w Anglii. Posiada certyfikaty zawodowe The Royal College of Speech and Language Therapist i Health Professions Council. Doświadczenie zawodowe zdobyła w brytyjskich szpitalach (Chesterfield i Doncaster) i poradniach (Firth Park, Manor Park, Centenary House, Phillippa Cottam Communication Clinic). Jest absolwentką Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia. Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanego superwizora Psychoterapii Integracyjnej.

 

Jako psychoterapeuta integracyjny prowadzi psychoterapię indywidualną niosąc pomoc osobom zagubionym, doświadczającym cierpienia, borykającym się z problemami, konfliktami czy kryzysem. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Jako neurologopeda pracuje z osobami dorosłymi z afazją po uszkodzeniu mózgu mającymi trudności z rozumieniem i nadawaniem mowy, pisaniem i czytaniem.

 

kontakt

 

Logos-Aleksandra Zmudzińska

 

telefon: +48 690 633 809

 

logosonline.com@gmail.com

 

Linkedin 

 

Facebook 

 

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz szkoły psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. 

Przez wiele lat pracowała z żołnierzami, weteranami powracającymi z misji oraz 
ich rodzinami. 

Specjalizuje się w terapii par i wsparciu psychologicznym młodzieży doświadczającej trudności rozwojowych.
W pracy dba przede wszystkim o to, aby osoby poddające się terapii mogły odkrywać własne zasoby pozwalające na poszukiwanie rozwiązań swoich problemów. 

 

Natalia Grzeszczuk,

 

psycholog,

 

psychoterapeuta systemowy

 

Anna Rechnio, logopeda,

 

neurologopeda

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie 
neurologopedii ukończonych w
Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem logopedycznej terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży. W pracy zawodowej skupia się na diagnozie i 
terapii jak również profilaktyce logopedycznej. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając praktyki w poradniach pedagogiczno – psychologicznych, szkołach, przedszkolach i poradniach specjalistycznych. Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Współpracuje z kilkoma stołecznymi przedszkolami.

Natalia Walewander
logopeda

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie uzupełnia swoją wiedzę na drugim roku studiów magisterskich na tym samym kierunku.

 

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z dyslalią, całościowymi zaburzeniami rozwoju i z opóźnionym rozwojem mowy. Odbywała praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych oraz na oddziałach neurologicznych i otolaryngologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.