Aleksandra Zmudzińska, MMedSci, psychoterapeuta, neurologopeda   

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Magister nauk medycznych, neurologopeda, filolog, psychoterapeuta. Ukończyła Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu oraz The University of Sheffield w Anglii. Posiada certyfikaty zawodowe The Royal College of Speech and Language Therapist i Health Professions Council. Doświadczenie zawodowe zdobyła w brytyjskich szpitalach (Chesterfield i Doncaster) i poradniach (Firth Park, Manor Park, Centenary House, Phillippa Cottam Communication Clinic). Jest absolwentką Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia. Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanego superwizora Psychoterapii Integracyjnej.

 

Jako psychoterapeuta integracyjny prowadzi psychoterapię indywidualną niosąc pomoc osobom zagubionym, doświadczającym cierpienia, borykającym się z problemami, konfliktami czy kryzysem. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Jako neurologopeda pracuje z osobami dorosłymi z afazją po uszkodzeniu mózgu mającymi trudności z rozumieniem i nadawaniem mowy, pisaniem i czytaniem.

 

kontakt

 

Logos-Aleksandra Zmudzińska

 

telefon: +48 690 633 809

 

logosonline.com@gmail.com

 

Linkedin 

 

Facebook 

 

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz szkoły psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. 
Przez wiele lat pracowała z żołnierzami, weteranami powracającymi z misji oraz 
ich rodzinami. 
Specjalizuje się w terapii par i wsparciu psychologicznym młodzieży doświadczającej trudności rozwojowych.
 W pracy dba przede wszystkim o to, aby osoby poddające się terapii mogły odkrywać własne zasoby pozwalające na poszukiwanie rozwiązań swoich problemów. 

 

Natalia Grzeszczuk,

 

psycholog,

 

psychoterapeuta systemowy

 

Anna Rechnio, logopeda,

 

neurologopeda

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie 
neurologopedii ukończonych w
Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem logopedycznej terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży. W pracy zawodowej skupia się na diagnozie i 
terapii jak również profilaktyce logopedycznej. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając praktyki w poradniach pedagogiczno – psychologicznych, szkołach, przedszkolach i poradniach specjalistycznych. Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Współpracuje z kilkoma stołecznymi przedszkolami.

Absolwentka Logopedii z Fonoaudiologią, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W swojej pracy zajmuje się terapią opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeniami artykulacji, całościowymi zaburzeniami rozwoju, emisją głosu, jak i terapią osób dorosłych po różnego rodzaju incydentach neurologicznych, w tym terapią osób z rurkami tracheostomijnymi. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, m.in.: Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Elektrostymulacja w logopedii, Neurorehabilitacja twarzoczaszki AWI. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej PCRF a także w przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

 

Ewelina Dulas,

 

 logopeda

Agnieszka Urbańska
logopeda, surdologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie logopedii oraz surdologopedii. Posiada certyfikat II stopnia Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej – Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej oraz certyfikat Szkolenia Growth through Play System ST 2 kwalifikujący do samodzielnego prowadzenia terapii GPS dzieci ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobyła w placówkach oświatowych (szkolnictwo integracyjne, szkolnictwo specjalne) oraz medycznych, pracując wiele lat w Punkcie Konsultacyjnym IFPS oraz w Światowym Centrum Słuchu –Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci oraz dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy, słuchu, terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera a także dotyczących zaburzeń artykulacji i płynności mowy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami, nauczycielami m.in: Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prowadząc zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu logopedii.