Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeutka w trakcie 4letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Posiada doświadczenie pracy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi i młodzieżą. Specjalizuje się w zaburzeniach osobowości, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych, obniżonej samoocenie oraz trudnościach w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji. 

 

 

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z dyslalią, całościowymi zaburzeniami rozwoju i z opóźnionym rozwojem mowy. Odbywała praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych oraz na oddziałach neurologicznych i otolaryngologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą. 

Natalia Walewander

logopeda

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu

Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii ukończonych w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem logopedycznej terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży. W pracy zawodowej skupia się na diagnozie i  terapii jak również profilaktyce logopedycznej. 


Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając praktyki w poradniach pedagogiczno – psychologicznych, szkołach, przedszkolach i poradniach specjalistycznych. Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Współpracuje z kilkoma stołecznymi przedszkolami.

 

Anna Rechnio, logopeda,

 

neurologopeda

 

Agnieszka Zarzycka,

 

psycholog,

 

psychoterapeuta 

 

kontakt

 

Logos-Aleksandra Zmudzińska

 

telefon: +48 690 633 809

 

logosonline.com@gmail.com

 

Linkedin 

 

Facebook 

 

Magister nauk medycznych MMedSci, neurologopeda, filolog, psychoterapeuta. Ukończyła Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu oraz The University of Sheffield w Anglii. Posiada certyfikaty zawodowe The Royal College of Speech and Language Therapist i Health Professions Council. Doświadczenie zawodowe zdobyła w brytyjskich szpitalach (Chesterfield i Doncaster) i poradniach (Firth Park, Manor Park, Centenary House, Phillippa Cottam Communication Clinic). Jest absolwentką PSP w Instytucie Psychologii Zdrowia. Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów Psychoterapii Integracyjnej i Psychodynamicznej. 

 

Jako psychoterapeuta prowadzi psychoterapię indywidualną niosąc pomoc osobom zagubionym, doświadczającym cierpienia, borykającym się z problemami, konfliktami, w kryzysie. Specjalizuje się w pracy z traumą/PTSD, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami nastroju, syndromem DDA/DDD. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Jako neurologopeda pracuje z osobami dorosłymi z afazją po uszkodzeniu mózgu mającymi trudności z rozumieniem i nadawaniem mowy, pisaniem i czytaniem.

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Aleksandra Zmudzińska, MMedSci, psychoterapeuta, neurologopeda