Absolwentka logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbywała praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, gabinetach logopedycznych, a także na oddziałach neurologicznym i otorynolaryngologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Prowadzi terapie z zakresu wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy. Chętnie bierze udział w szkoleniach. Jej specjalnym obszarem pracy i zainteresowań jest wsparcie logopedyczne w leczeniu ortodontycznym. 

 

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z dyslalią, całościowymi zaburzeniami rozwoju i z opóźnionym rozwojem mowy. Odbywała praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych oraz na oddziałach neurologicznych i otolaryngologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą. 

Natalia Walewander, logopeda

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

 

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, wadą słuchu, osobami dwujęzycznymi. Przygotowuje także do zabiegów podcięcia wędzidełka podjęzykowego i prowadzi terapię pozabiegową. Pracuje z pacjentami przed leczeniem ortodontycznym oraz w trakcie jego trwania. Prowadzi zajęcia stymuluace rozwój dzieci- funkcji wzrokowych, słuchowych, manualnych, mowy, zabawy, pamięci, czytania. 

 

 

 

 

Joanna Bartnicka, logopeda, pedagog

 

 

Karolina Kowalska, logopeda

 

kontakt

 

Logos-Aleksandra Zmudzińska

 

telefon: +48 690 633 809

 

logosonline.com@gmail.com

 

Linkedin 

 

Facebook 

 

Magister nauk medycznych MMedSci, neurologopeda, filolog, psychoterapeuta. Ukończyła Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu oraz The University of Sheffield w Anglii. Posiada certyfikaty zawodowe The Royal College of Speech and Language Therapist i Health Professions Council. Doświadczenie zawodowe zdobyła w brytyjskich szpitalach (Chesterfield i Doncaster) i poradniach (Firth Park, Manor Park, Centenary House, Phillippa Cottam Communication Clinic). Jest absolwentką PSP w Instytucie Psychologii Zdrowia. Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów Psychoterapii Integracyjnej i Psychodynamicznej. 

 

Jako psychoterapeuta prowadzi psychoterapię indywidualną niosąc pomoc osobom zagubionym, doświadczającym cierpienia, borykającym się z problemami, konfliktami, w kryzysie. Specjalizuje się w pracy z traumą/PTSD, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami nastroju, syndromem DDA/DDD. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Jako neurologopeda pracuje z osobami dorosłymi z afazją po uszkodzeniu mózgu mającymi trudności z rozumieniem i nadawaniem mowy, pisaniem i czytaniem.

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Logos psychoterapia wola

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Aleksandra Zmudzińska, MMedSci, psychoterapeuta, neurologopeda