umów wizytę  

terapia mowy Warszawa Logos Aleksandra Zmudzińska

Terapia mowy z programem AfaSystem

Afasystem to zestaw programów komputerowych wspomagających terapię mowy opracowany w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Do dyspozycji terapeuty pozostaje wiele modyfikacji pozwalających indywidualnie dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego.

Obsługa programów jest prosta, uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych, nie jest zatem konieczne wcześniejsze doświadczenie chorego w pracy z komputerem.

Bogata zawartość materiału językowego i dostępne modyfikacje ułatwiają profesjonalną, nowoczesną i atrakcyjną terapię mowy pacjenów z afazją.

terapia mowy Warszawa Logos Aleksandra Zmudzińska

Terapia mowy w Logos

Od 9 lat prowadzę terapię mowy dorosłych pacjentów z nabytymi zaburzeniami mowy i języka, głównie afazji, apraksji i dyzartrii. Oprócz procedur logopedycznych, koncentruję się na poprawie jakości życia pacjentów opracowując indywidualny plan leczenia do każdego pacjenta. W pracy korzystam z tradycyjnych narzędzi terapeutycznych oraz z programu AfaSystem. Dla większej wygody klientów, oferuję możliwość wizyt domowych. 

terapia mowy Warszawa Logos Aleksandra Zmudzińska

Problemy pacjentów

z afazją

Warto zaznaczyć, że każdy afatyk jest inny pod względem zarówno doświadczanych problemów jak i ich nasilenia. Pacjent z ciężką postacią afazji będzie miał trudności z własną mową jak i rozumieniem mowy innych, co utrudni bądź całkowicie uniemożliwi mu kontakt z otoczeniem. Pacjent z mniejszym nasileniem trudności może jedynie sporadycznie przestawiać litery w wyrazach podczas pisania bądź też mylić pojedyncze dźwięki w wypowiadanych wyrazach. Większość afatyków doświadcza syndromu zwanego anomią, czyli problemów z przypominaniem sobie słów.

Niezwykle istotny i wart podkreślenia jest fakt, że afazja dotyczy jedynie komunikacji. Nie powoduje ona natomiast zmian osobowości (przynajmniej bezpośrednio) ani intelektu. Chory zachowuje zatem trzeźwość myślenia lecz ciężko mu znaleźć słowa by wyrazić swoje myśli i nawiązać kontakt z otoczeniem, co sprawia, że poziom odczuwanej przez niego frustracji jest bardzo wysoki. Oprócz bezpośredniej terapii mowy, właśnie ten ogrom cierpienia domaga się uwagi szczególnie w pierwszych tygodniach po udarze.

terapia mowy Warszawa Logos Aleksandra Zmudzińska

Czym jest afazja? 

Afazja to zaburzenie procesu komunikacji, które nie wynika z niedowładu lub paraliżu mięśni biorących udział w mówieniu. Może oznaczać trudności z rozumieniem i nadawaniem mowy jak również pisaniem i czytaniem.

 

Afazja pojawia się w następstwie uszkodzenia lub niedotlenienia części kory mózgowej odpowiedzialnej za mowę lub jej rozumienie. Dzieje się to najczęściej na skutek udaru lub wypadku komunikacyjnego, czasem stanu zapalnego lub miażdżycy tętnic mózgowych. 

 

 

 

kontakt

 

Logos-Aleksandra Zmudzińska

 

telefon: +48 690 633 809

 

logosonline.com@gmail.com

 

Linkedin 

 

Facebook 

 

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Logos psychoterapia wola

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy