Umów się na spotkanie i skorzystaj z pomocy psychologicznej

psychoterapia jako skuteczna pomoc psychologiczna
psychoterapia jako skuteczna  pomoc psychologiczna
psychoterapia jako skuteczna pomoc psychologiczna
psychoterapia jako skuteczna  pomoc psychologiczna
psychoterapia jako skuteczna pomoc psychologiczna

Umów się na spotkanie i skorzystaj z pomocy psychologicznej 

Psychoterapia indywidualna w Logos

W gabinecie psychoterapii Logos prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym, korzystając z dorobku szkół psychoterapii takich jak poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, humanistyczna, gestalt. Wierzę, że zmiany osobiste związane z uczestniczeniem w procesie psychoterapii możliwe są jedynie w bezpiecznej, pełnej zaufania relacji, dlatego dokładam starań by każdy pacjent czuł się obdarzony szacunkiem, niepodzielną uwagą i prawdziwą empatią. Zwracam szczególną uwagę na to jak klient określa siebie, jakie ma przekonania, jakie zwykle towarzyszą mu emocje i czy wykorzystuje swój niepowtarzalny osobowy potencjał. Swoją pracę regularnie superwizuję u dwóch certyfikowanych superwizorów. Pomagam osobom w kryzysie, z zaburzeniami nastroju, osobowości, odżywiania, z doświadczeniem traumy/PTSD, DDA/DDD, w chronicznym stresie, doświadczającym trudności w relacjach a także tym, którzy chcą się rozwijać i pragną czerpać więcej satysfakcji ze swojego życia. Z osobami, które nie mogą przyjechać do gabinetu, spotykam się online. 

1. R.J. DeRubeis i in., Cognitive therapy vs medications in the treatment of moderate to severe depression, „Archives of General Psychiatry”, 62 (4), 2005, s. 409–416

2. D. H. Lam i in., A randomized controlled study of cognitive therapy for relapse prevention for bipolar affective disorder: outcome of the first year, „Archives of General Psychiatry”, 60 (2), 2003, s. 145–152

3. A. Ebrahimi i in., Controlled randomized clinical trial of spirituality integrated psychotherapy, cognitive-behavioral therapy and medication intervention on depressive symptoms and dysfunctional attitudes in patients with dysthymic disorder, „Advanced Biomedical Research”, 2, 2013, s. 53

4. L.M. Grencavage, J.C. Norcross, Where are the commonalities among the therapeutic common factors?, „Professional Psychology: Research and Practice”, 21 (5), s. 372–378

5. N. Titov, Internet-delivered psychotherapy for depression in adults, Current Opinion in Psychiatry: January 2011 - Volume 24 - Issue 1 - p 18–23

6. M. Griffiths i in., The Effectiveness of an Online Support Group for Members of the Community with Depression: A Randomised Controlled Trial. Published online: December 28, 2012

Psychoterapia online- równie skuteczna pomoc psychologiczna

Psychoterapia bez wychodzenia z domu przed ekranem monitora staje się wygodną alternatywą nie tylko dla osób mających problemy z mobilnością oraz mieszkajacych za granicą. Pozwala zaoszczędzić czas na dojazd do gabinetu a sama sesja może odbyć się w zaciszu własnego domu. Wszystko czego potrzeba to bezpłatny komunikator, np. Skype, Whatsapp. Badania naukowców z Australii (5,6) dowodzą że psychoterapia online może być tak samo skuteczną pomocą psychologiczną jak spotkania z terapeutą twarzą w twarz.

Czynniki wpływające na skuteczność psychoterapii

Badania określające skuteczność psychoterapii nie wykazały istotnych różnic między głównymi podejsciami psychoterapeutcznymi (4). Wśród czynników które mają wpływ na efektywność terapii najczęsciej mowa jest o poziomie motywacji pacjenta, jego zaangażowaniu w terapię, oczekiwaniach i nadziei na realną zmianę. Po stronie terapeuty pożądana jest postawa akceptacji, pozytywnego nastawienia, empatii oraz spójności wewnętrznej i ogólnego dobrostanu. Ponadto istotnym czynnikiem zmiany jest także sama relacja między psychoterapeutą a pacjentem- obecność zaufania i poczucie bezpieczeństwa tworzą podstawy do owocnej współpracy 

psychoterapeutycznej. 

Kto może skorzystać z psychoterapii?

Pomoc psychologiczna w formie psychoterapii to dobre rozwiązanie dla osób, które czują się przytłoczone i nie radzą sobie z narastającymi problemami. Najbardziej potrzebujące są osoby w kryzysie (np. w żałobie, po stracie bliskiej osoby, ofiary przemocy, po przebytej traumie emocjonalnej), w trakcie dużej zmiany życiowej (np. po rozwodzie), doświadczające chaosu, dezorientacji, wypalenia zawodowego. Osoby cierpiące na zaburzenia nastroju (np. wzmożony smutek, lęk, złość, napięcie), zaburzenia jedzenia/snu a także zaburzenia osobowości. 

Jeśli od dłuższego czasu brakuje Ci satysfakcji ze swojego życia, twoje sposoby radzenia sobie nie są skuteczne, warto udać się do profesjonalisty i skorzystać z jego pomocy psychologicznej. Pożytek z terapii może odnieść także osoba pragnąca lepiej poznać siebie, rozwinąć swój potencjał i umiejętności oraz czerpać więcej radości i zadowolenia z życia zawodowego i prywatnego. 

Szkoły psychoterapii- trochę historii

 

W odróżnieniu od psychiatrii, w której stosuje się leczenie farmakologiczne (leki), psychoterapia opiera się na wiedzy i doświadczeniu psychologicznym. Istnieje wiele szkół psychoterapii, które różnią się podstawowymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania człowieka oraz metodami i technikami pracy. Większość wykorzystuje regularne spotkania klienta lub grupy klientów z terapeutą by nieść pomoc psychologiczną.

 

Jedną z klasycznych szkół jest psychoanaliza Zygmunta Freuda koncentrująca się na analizowaniu nieświadomych konfliktów wewnętrznych i mechanizmów obronnych a jej celem jest uzyskanie tzw.''wglądu". Terapia taka może trwać nawet kilka lat. 

 

Przedstawiciele psychologii self (Kohut, Kernberg) sformułowali teorie wczesnego rozwoju człowieka oraz roli relacji z pierwotnym obiektem przywiązania. Z tego podejścia wypływają terapie rodzinne i systemowe.

 

Głównym przedstawicielem psychoterapii humanistycznej jest Carl Rogers, według którego zaburzenia powstają wtedy, gdy dziecko jest pozbawione czynników wzrostu i rozwoju takich jak- bezwarunkowa akceptacja, empatia i spójność/autentyczność opiekunów.  Na skutek tych braków człowiek w życiu dorosłym może przeżywać wzmożone napięcie, smutek, reagować lękowo lub nadmierną złością, działać nieefektywnie lub wręcz destrukcyjnie. Pomoc psychologiczna w tym ujęciu ma na celu stworzenie bezpiecznej relacji z pacjentem a także atmosfery sprzyjającej rozwojowi tak, by pacjent zrozumiał swoje trudności i był w stanie wprowadzić konstruktywne zmiany w swoim życiu. 

 

Na gruncie ruchu humanistycznego zrodziła się psychoterapia egzystencjalna, której twórcą był Rollo May. W założeniu ma ona prowadzić do ujawnienia się "ja prawdziwego", czyli rozpoznania prawdziwych uczuć i pragnień oraz odróżnienia ich od potrzeb i oczekiwań innych ludzi. Jest to możliwe w kontakcie z dającym bezpieczeństwo, zrozumienie i akceptację terapeutą. 

 

Celem nadrzędnym stworzonej przez Fritz'a Pearls'a psychoterapii gestalt jest osiągnięcie dojrzałości i wzrost potencjału człowieka. Pomoc psychologiczna opiera się tu na integrowaniu i wzmacnianiu autentycznych pragnień i potrzeb klienta, skupianiu się na TU i TERAZ oraz koncentrowanie się na doznawanych emocjach. 

 

Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive-Behavioral Therapy, CBT) to rodzaj pomocy psychologicznej , w trakcie której analizowane są konkretne przekonania na temat siebie, świata i przyszłości. Niewłaściwy sposób interpretacji zdarzeń ma wpływ na to, jak człowiek się czuje oraz jak się zachowuje. Celem tej terapii jest rozpoznawanie zniekształceń myślowych i ich usuwanie z toku myślenia, przeprowadzanie eksperymentów behawioralnych i naukę nowych, bardziej przystosowawczych form zachowania. Terapia poznawczo behawioralna doczekała się największej ilości badań i okazała się szczególnie skuteczna w leczeniu zaburzeń nastroju w tym depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej czy dystymii (1, 2, 3).

Psychoterapia jako skuteczna pomoc 

psychologiczna. Czym jest? 

Psychoterapia to metoda leczenia i rozwoju osobistego oparta na regularnych spotkaniach z terapeutą, w trakcie których omawiane są ważne dla klienta zagadnienia. Rozmowa ta, w odróżnieniu od zwykłej pogawędki, ma na celu profesjonalną pomoc psychologiczną w lepszym radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami. Proces psychoterapii to doświadczenie, w trakcie którego klient w bezpiecznym miejscu i obecności terapeuty ma możliwość przyjrzenia się swojemu życiu, zorientowania w aktualnej sytuacji, zrozumienia siebie, swoich trudności, niezaspokojonych potrzeb czy doznawanych emocji. Czas spędzony w gabinecie to także okazja do bliższego poznania i doświadczenia siebie a z czasem także zmiany sposobu myślenia i reagowania tak, by czerpać więcej satysfakcji z kontaktu ze sobą, z relacji z innymi i po prostu czuć się szczęśliwszym. Konkretne zmiany mogą dotyczyć dokuczliwych zachowań, przekonań, myśli lub przykrych, długotrwałych stanów emocjonalnych. Korekcie podlegać może także kształt relacji z innymi ludźmi oraz umiejętności społeczne, by kontakty z otoczeniem były źródłem radości i spełnienia.

 

kontakt

 

Logos-Aleksandra Zmudzińska

 

telefon: +48 690 633 809

 

logosonline.com@gmail.com

 

Linkedin 

 

Facebook 

 

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Logos psychoterapia wola

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy