Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Logos Aleksandra Zmudzińska

Psychoterapia i terapia mowy

Psychoterapia Warszawa

Oferta

 

 

Psychoterapia 

indywidualna

 

 

 

120zł-50min

 

Psychoterapia

przez Skype

 

 120zł-50min

Konsultacja

psychologiczna

 

 120zł-50min

Diagnoza neurologopedyczna

 

 120zł-60min

Terapia afazji/rehabilitacja mowy

 

   80zł-45min

 100zł-60min

Terapia afazji z dojazdem do klienta

 

Terapia logopedyczna dzieci z dojazdem do domu 

 

 100zł-45min

 120zł-60min 

 

 

 

 100zł-45min

 120zł-60min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy pomocy

 

 

gabinet

Psychoterapia Warszawa Wola

ul. Ciołka 13 lok 220

01-445 Warszawa

(po rejestracji telefonicznej)

 

 

terapia on-line

 

Psychoterapia przez komunikator

Skype skierowana jest do osób,

które z różnych przyczyn nie mogą

lub nie chcą spotykać się

w gabinecie

 

 

wizyty domowe

 

Wychodząc na przeciw osobom

mającym trudności z mobilnością

oferujemy rehabilitację mowy

w domu pacjenta

w obrębie Warszawy

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Logos Aleksandra Zmudzińska

 Psychoterapia Warszawa Wola 

Terapia logopedyczna w warunkach domowych 

 

 

 

 

 

Psychoterapia indywidualna

 

120zł-50min

 

Psychoterapia przez Skype

120zł-50min

 

Psychoterapia w języku angielskim

 

 

140zł-50min

Diagnoza neurologopedyczna

120zł-60min

 

 

Terapia mowy (afazja, dyzartria,

apraksja) z dojazdem do klienta

 

Terapia logopedyczna dzieci

z dojazdem do domu

 

100zł-45min

120zł-60min

 

100zł-45min

120zł-60min

 

 

 

 

Formy pomocy

 

 

gabinet

Psychoterapia Warszawa Wola

ul. Ciołka 13 lok 222

01-445 Warszawa

(po rejestracji telefonicznej)

 

 

 

psychoterapia online

 

Psychoterapia przez komunikator

Skype skierowana jest do osób,

które z różnych przyczyn nie mogą 

spotykać się w gabinecie 

    

 

wizyty domowe

 

Wychodząc na przeciw osobom

mającym trudności z mobilnością

oferujemy terapię mowy w domu

pacjenta w obrębie Warszawy

 

 

kontakt

 

Logos-Aleksandra Zmudzińska

 

ul Ciołka 13 lok 220 Warszawa

 

telefon: +48 690 633 809

 

email: zalex@o2.pl

 

 

 

 Psychoterapia Warszawa Wola 

Terapia logopedyczna

w warunkach domowych